Calendari d'exàmens

Calendari provisional de convocatòries d'exàmens teòrics per a l'obtenció de titulacions nàutiques que es realitzaran a Catalunya durant 2021.

Patró/ona de Navegació Bàsica

Data Localitat Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) Data de publicació de qualificacions i solucions
20 de febrer Barcelona Del 7 de gener al 3 de febrer 25 de febrer
20 de març Barcelona Del 7 de gener al 3 de març 26 de març
17 d'abril Barcelona Del 7 de gener al 31 de març 28 d'abril
22 de maig Girona Del 7 de gener al 5 de maig 28 de maig
19 de juny Barcelona Del 7 de gener al 2 de juny 29 de juny
17 de juliol Barcelona Del 7 de gener al 30 de juny 28 de juliol
18 de setembre Tarragona Del 7 de gener al 6 de setembre 24 de setembre
23 d'octubre Barcelona Del 7 de gener al 6 d'octubre 29 d'octubre
20 de novembre Barcelona Del 7 de gener al 3 de novembre 26 de novembre
18 de desembre Barcelona Del 7 de gener al 1 de desembre 10 de gener de 2022

Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo

Data Localitat Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) Data de publicació de qualificacions i solucions
20 de febrer Barcelona Del 7 de gener al 3 de febrer 25 de febrer
20 de març Barcelona Del 7 de gener al 3 de març 26 de març
17 d'abril Barcelona Del 7 de gener al 31 de març 28 d'abril
22 de maig Girona Del 7 de gener al 5 de maig 28 de maig
19 de juny Barcelona Del 7 de gener al 2 de juny 29 de juny
17 de juliol Barcelona Del 7 de gener al 30 de juny 28 de juliol
18 de setembre Tarragona Del 7 de gener al 6 de setembre 24 de setembre
23 d'octubre Barcelona Del 7 de gener al 6 d'octubre 29 d'octubre
20 de novembre Barcelona Del 7 de gener al 3 de novembre 26 de novembre
18 de desembre Barcelona Del 7 de gener al 1 de desembre 10 de gener de 2022

Patró/ona de Iot

Data Localitat Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) Data de publicació de qualificacions i solucions
17 d'abril Barcelona Del 7 de gener al 31 de març 28 d'abril
17 de juliol Barcelona Del 7 de gener al 30 de juny 28 de juliol
18 de desembre Barcelona Del 7 de gener al 1 de desembre 10 de gener de 2022

Capità/a de Iot

Data Localitat Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) Data de publicació de qualificacions i solucions
17 d'abril Barcelona Del 7 de gener al 31 de març 28 d'abril
17 de juliol Barcelona Del 7 de gener al 30 de juny 28 de juliol
18 de desembre Barcelona Del 7 de gener al 1 de desembre 10 de gener de 2022

Sol·licita informació aquí

esp icon