Cursos de Formació Específica

S'impartiran cursos de formació específica en els següents tipus de serveis:

 • Transport de seguretat.
 • Resposta davant alarmes.
 • Vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics.
 • Vigilància en centres comercials.
 • Vigilància en centres hospitalaris.
 • Aparells de raigs X.
 • Vigilància en aeroports.
 • Vigilància en ports.
 • Vigilància en vaixells.
 • Vigilància en instal·lacions nuclears i altres infraestructures crítiques.
 • Vigilància amb gossos.
 • Vigilància en esdeveniments esportius i espectacles públics.
 • Vigilància en centres d'internament i dependències de seguretat.
 • Vigilància del patrimoni històric i artístic.

Aquests cursos de formació específica seran impartits en centres de formació autoritzats i tindran una durada mínima de deu hores de formació presencial.

Aquests cursos tenen com a objectiu que els Vigilants de Seguretat Habilitats, puguin completar els seus coneixements teòrics i pràctics en el camp de la seguretat i obtenir coneixements específics. Per a això, comptaran amb un pla formatiu dividit en 14 cursos específics que li permetran afermar els seus coneixements. Els formessin en: Servei de transport de seguretat, servei de resposta davant alarmes, servei de vigilància en vaixells, servei de vigilància en ports, servei de vigilància en aeroports, servei de vigilància amb gossos, servei de vigilància amb raigs X, servei de vigilància en centres comercials, servei de vigilància en centres hospitalaris, servei de vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics, servei de vigilància en esdeveniments esportius i espectacles públics, servei de vigilància en instal·lacions nuclears i altres catalogades com a infraestructures crítiques, servei de vigilància en centres d'internament i dependències de seguretat i servei de vigilància del patrimoni històric i artístic.

Sol·licita informació aquí

esp icon