Curs d'Habilitats de Comunicació

trabajadores

Formació subvencionada
per a treballadors

duración

Durada de
30 horas

presencial

Modalitat
Presencial

Objectius Generals

 • Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
 • Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
 • Transmetre el missatge de manera correcta i aconseguir la màxima comprensió del receptor.
 • Identificar i manejar la comunicació verbal i no verbal.
 • Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

Objectius Específics

 • Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l'organització sinó per a l'èxit personal.
 • Desenvolupar l'autoconeixement i l'autocontrol com a capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament d'unes relacions socials inevitables.
 • Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errors o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

Contingut

1. El procés de comunicació

 • La comunicació interpersonal.
 • Tipus de comunicacions.
 • La comunicació eficaç.

2. Anàlisi de la comunicació

 • Comunicació estratègica.
 • Canales i informació.
 • Adaptació de missatges.

3. Psicologia de l'interlocutor

 • Claus de l'empatia.
 • Llenguatge positiu.
 • Raó i emoció.
 • Les emocions bàsiques.

4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer el treball molt fet

 • L'actitud assertiva.
 • Neutralitzar comportaments agressius.
 • Formular opinions i crítiques correctament.
 • Prevenció de conflictes.

5. Dificultats davant l'oïdora

 • Barreres de la comunicació.
 • Aconseguir l'atenció.
 • L'expressió oral i escrita.
 • Altres dificultats en la comunicació.

6. Escolta activa

 • El funcionament de l'escolta.
 • Temps lliure mental.
 • Desenvolupar l'habilitat d'escoltar.

7. Comunicació no verbal

Com m'apunto al curs?

Per a poder apuntar-se al curs s'ha de lliurar la següent documentació:

 • Emplenar el full d'inscripció que es pot descarregar en el botó vermell de més a baix. El formulari ha d'estar completament emplenat. Es recorda que el NASS és el Número d'Afiliació a la Seguretat Social. Les persones que siguin autònomes, hauran de posar les seves dades personals en la part corresponent a l'empresa.
 • Fotocòpia del DNI/NIE per totes dues cares.
 • Fotocòpia de l'última nòmina o rebut d'autònoms. Una vegada acabat el curs s'haurà d'aportar la nòmina/rebo d'autònoms del mes en què s'hagi començat l'acció formativa. L'administració ens demana demostrar la situació laboral de la persona a data d'inici del curs. També ens pot demostrar la seva situació amb una Vida Laboral posterior al dia en què ha començat la formació. En cas de tenir alguna persona en situació d'atur, ha d'aportar el document DARDO (Renovació de la demanda d'ocupació) que inclogui la data d'inici del curs.

Sol·licita informació aquí

esp icon