Curs d'Eines de Coaching I

trabajadores

Formació subvencionada
per a treballadors

duración

Durada de
30 horas

presencial

Modalitat
Presencial

Objectius Generals

 • Conèixer què és el coaching, els seus principis bàsics i els factors que intervenen.
 • Utilitzar el coaching en diversos contextos.

Contingut

1. Què és el coaching?

 • Definició del terme.
 • Origen del terme.
 • Base teòrica del coaching.
 • Diferències entre altres disciplines.

2. La professió del Coach

 • Codi ètic.
 • Competències del coach.
 • Fases del procés de coaching.
 • Marc del procés de coaching.

3. Mètode GROW

 • L'objectivo - àrees de la vida.
 • Validar l'objectiu.
 • Explorar la realitat.
 • Obrir les opcions.
 • El pla d'acció.

4. Marc conceptual de les emocions

5. Competències emocionals

6. Intel·ligència emocional i coaching

 • Emocions que influeixen positivament en un procés de coaching, com potenciar-les.
 • Emocions que obstaculitzen un procés de coaching, com regular-les.

Com m'apunto al curs?

Per a poder apuntar-se al curs s'ha de lliurar la següent documentació:

 • Emplenar el full d'inscripció que es pot descarregar en el botó vermell de més a baix. El formulari ha d'estar completament emplenat. Es recorda que el NASS és el Número d'Afiliació a la Seguretat Social. Les persones que siguin autònomes, hauran de posar les seves dades personals en la part corresponent a l'empresa.
 • Fotocòpia del DNI/NIE per totes dues cares.
 • Fotocòpia de l'última nòmina o rebut d'autònoms. Una vegada acabat el curs s'haurà d'aportar la nòmina/rebo d'autònoms del mes en què s'hagi començat l'acció formativa. L'administració ens demana demostrar la situació laboral de la persona a data d'inici del curs. També ens pot demostrar la seva situació amb una Vida Laboral posterior al dia en què ha començat la formació. En cas de tenir alguna persona en situació d'atur, ha d'aportar el document DARDO (Renovació de la demanda d'ocupació) que inclogui la data d'inici del curs.

Sol·licita informació aquí

esp icon