Curs de Lideratge d'Equips

trabajadores

Formació subvencionada
per a treballadors

duración

Durada de
30 horas

presencial

Modalitat
Presencial

Objectius Generals

 • Incorporar aprenentatges de noves maneres de ser.
 • Produir un canvi en la manera d'observar situacions per a declarar oportunitats.
 • Prendre acció en funció del qual es vulgui aconseguir, promovent compromisos amb els resultats, separant-ho de les seves explicacions.

Objectius Específics

 • Liderar equips amb consciència i control d'un mateix.
 • Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
 • Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
 • Incorporar eines de motivació en el lideratge d'equips.
 • Incorporar al lideratge de grup, tècniques de negociació davant conflictes.

Contingut

1. Liderar-se un mateix per a poder liderar als altres

 • Lideratge. El paper del líder.
 • Estils de lideratge.
 • Habilitats socials i competències del líder.
 • Gestió del lideratge. La presa de decisions.
 • Autocontrol emocional i motivació d'equips.
 • Coaching com a estil de lideratge.
 • Lideratge 2.0.

2. Objectius previs per a un líder

 • Definició dels objectius personals.
 • Definició dels objectius de l'equip.

3. Automotivació per a motivar

 • Ser positiu.
 • Ser objectiu.
 • Estimar-se a un mateix.
 • Assumir els problemes.
 • No exigir-se al màxim.
 • Posar-se metes assolibles.
 • No tenir por al fracàs.
 • Acceptar-se físicament.
 • No deixar les coses per demà.
 • Donar importància a les petites coses de la vida.
 • Busca suport.

4. Lideratge en l'empresa

 • Carisma.
 • Organitzatiu.
 • Comunicador.
 • Entusiasta.
 • Resolutiu.
 • Disciplina.
 • Creatiu.
 • Negociador.
 • Honest.

5. Resolució de conflictes en l'empresa

 • Els inevitables conflictes.
 • Fonts de conflicte.
 • Prevenció, anàlisi i solució.
 • Negociació i mediació.

Com m'apunto al curs?

Per a poder apuntar-se al curs s'ha de lliurar la següent documentació:

 • Emplenar el full d'inscripció que es pot descarregar en el botó vermell de més a baix. El formulari ha d'estar completament emplenat. Es recorda que el NASS és el Número d'Afiliació a la Seguretat Social. Les persones que siguin autònomes, hauran de posar les seves dades personals en la part corresponent a l'empresa.
 • Fotocòpia del DNI/NIE per totes dues cares.
 • Fotocòpia de l'última nòmina o rebut d'autònoms. Una vegada acabat el curs s'haurà d'aportar la nòmina/rebo d'autònoms del mes en què s'hagi començat l'acció formativa. L'administració ens demana demostrar la situació laboral de la persona a data d'inici del curs. També ens pot demostrar la seva situació amb una Vida Laboral posterior al dia en què ha començat la formació. En cas de tenir alguna persona en situació d'atur, ha d'aportar el document DARDO (Renovació de la demanda d'ocupació) que inclogui la data d'inici del curs.

Sol·licita informació aquí

esp icon