Revisions dels exàmens

Les persones aspirants disposen de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà en què es facin públics els resultats de la convocatòria de la qual es tracti. Ha de ser sol·licitada per la persona que ha realitzat l'examen, indicant el motiu que origina la revisió i dirigida al president/a del tribunal d'exàmens.

La sol·licitud es pot fer per correu postal en la seu del tribunal (Escola de Capacitació Nàutic-pesquera de Catalunya, Mediterrani, 2, 43860 l'Ametlla de Mar), o a qualsevol registre oficial, o en línia a través del registre electrònic de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya mitjançant una petició genèrica. Adjuntem l'enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

El tribunal d'examen notificarà el resultat en un termini de 20 dies naturals, comptats des de la data de finalització de la seva presentació (a excepció de la convocatòria de juliol).

Sol·licita informació aquí

esp icon