Curs de Seguretat Integral

«La seguretat» fa referència a un concepte molt generalista; en el Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), trobem múltiples definicions:

Qualitat d'Assegurança. Fiança o obligació. Seguretat Social. Seguretat Privada. Lliure i exempt de risc.

Cert; indubtable. Ferm o bé subjecte. Que no falla o que ofereix confiança. Dit d'una persona que no sent dubte. Seguretat, certesa, confiança. Lloc o lloc lliure de tot perill En aquestes accepcions trobem el comú denominador "el perill", la possibilitat o existència d'aquest, l'anomalia, l'anormal.

La mateixa Constitució Espanyola en el seu article 17.1 el contempla com un bé jurídic protegible quan exposa: "Tota persona té dret a la llibertat i a la Seguretat. Ningú podrà ser privat de la seva llibertat sinó amb l'observança del que s'estableix en aquest article i en els caso i formes prevists en la llei". El concepte de seguretat com hem pogut examinar en l'apartat anterior és de gran envergadura i infinits matisos.

Pot englobar des de: percepcions sensorials de l'individu, aspectes socials, aspectes polítics, aspectes econòmics, els quals materialitzen gran part de la vida de l'individu.

El concepte de seguretat es podria definir com: "La situació de normalitat, bona convivència i tranquil·litat en la qual una persona o col·lectiu es troben en una situació determinada d'espai i temps".

La idea d'aconseguir o buscar el paradigma de "La Seguretat total" està condemnada al fracàs.

És d'humana condició, l'existència de la violència, l'odi, la cobdícia, l'enveja com a antítesi d'una conducta honorable, o les guerres, els enfrontaments.

L'ésser humà com qualsevol espècie neix, creix es reprodueix i mor, és doncs perible i un dia o un altre han de desaparèixer. Així doncs el nostre planeta, el món en què vivim fa que el concepte de "seguretat total" sigui absolutament inviable.

La «cerca de seguretat» és un objectiu que l'ésser humà desenvolupa des que neix, a través de l'instint de supervivència, busqués sempre mitjans, maneres i maneres de sentir-se segur ell i les persones que li envolten.

En la famosa "Piràmide de Maslow" la seguretat ocupa el segon lloc en grau d'importància, després de les necessitats fisiològiques com l'alimentació i el refugi.

En ON BOARD BCN ACADEMY, apostem molt de debò pel concepte de: Cultura de Seguretat, a través del desenvolupament i articulació d'aquest concepte oferim als nostres clients i particulars una sèrie de cursos de capacitació per als seus empleats d'empreses i negocis de tota índole.

Perfil dels participants

Empleats d'empreses, establiments fabrils i industrials i negocis en general.

Cursos

 • Cultura de seguretat.
 • La seguretat Integral.
 • Prevenció i extinció de conats d'incendi.
 • Comportament i conducta davant una agressió o assalt.
 • Pla d'evacuació.
 • Seguretat personal i autoprotecció.
 • Llenguatge no verbal.
 • Estratègia defensiva.
 • Mesures d'actuació primària davant atemptat terrorista.
 • Protocol d'atenció al públic.
 • Prevenció d'atracaments.

Sol·licita informació aquí

esp icon