Curs de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo PEE

Per a la realització del títol de Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo NO és necessari haver realitzat abans el títol de Patró/ona de Navegació Bàsica ja que totes dues titulacions comencen des de zero.

El títol de Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo és la segona de les quatre titulacions oficials per a poder tripular embarcacions d'esbarjo. Aquesta habilita per a navegar amb embarcacions que tinguin les següents característiques:

eslora máxima

Eslora màxima
de 15 metres

potencia motor

Sense límit de potència
de motor

motos náuticas

Motos nàutiques de tot tipus
durant el dia

distancia costa

Allunyament màxim de la
costa de 12 milles nàutiques

navegación

Navegació diürna
i nocturna

válido fuera

Vàlid fora
d'Espanya

Què necessites?

Per a l'obtenció del títol, és necessari complir amb els següents requisits:

18

Haver complert els
18 anys d'edat

examen teórico

Aprovar un examen
teòric

radio-comunicaciones

Realitzar 12 hores de curs de
radi-operador de curt abast

prácticas

Realitzar 16 hores de pràctiques
de navegació i seguretat

certificado médico

Certificat Mèdic
Oficial

prácticas vela

Realitzar 16 hores de pràctiques
de vela (Opcional)

Examen teòric

L'examen teòric per a l'obtenció del títol de Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE) consta de 45 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cadascuna, sense opció multiresposta. La durada de l'examen és de 90 minuts. El temari de l'examen és el següent:

nomenclatura náutica

NOMENCLATURA NÀUTICA
4 preguntes

elementos de amarre y fondeo

AMARRATGE I FONDEIG
2 preguntes

seguridad

SEGURETAT
4 preguntes

legislación

LEGISLACIÓ
2 preguntes

balizamiento

ABALISAMENT
5 preguntes (màx. 2 fallades)

reglamento ripa

REGLAMENT (RIPA)
10 preguntes (màx. 5 fallades)

maniobra

MANIOBRA
2 preguntes

emergencias en la mar

EMERGÈNCIES EN LA MAR
3 preguntes

meteorología

METEOROLOGIA
4 preguntes

teoría de la navegación

TEORIA DE LA NAVEGACIÓ
5 preguntes

carta de navegación

CARTA DE NAVEGACIÓ
4 preguntes (màx. 2 fallades)

Perquè un candidat sigui considerat apte ha de contestar correctament almenys 32 preguntes. En els temes 5, 6 i 11 no poden fallar més de 2, 5 i 2 preguntes respectivament, si no serà considerat no apte.

El candidat haurà de portar a l'examen un llapis, goma, compàs, transportador d'angles, regla, esquadra o cartabó, calculadora no programable ni programada, anuari de marees de l'Escola de Capacitació Náuticopesquera de Catalunya (ECNPC) i un bolígraf o retolador de tinta negra, en cap cas plomes o bolígrafs de tinta líquida.

El màxim nombre de fallades permeses en el conjunt de l'examen és de 13.

Pràctiques de Radi - operador de curt abast

Les Pràctiques de Radi-operador de curt abast per a l'obtenció del títol de Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE) consten de 12 hores. El programa de pràctiques és el següent:

 • Coneixement general de les radiocomunicacions al Servei Mòbil Marítim.
 • Coneixements i habilitats per a usar els equips radioelèctrics d'un vaixell.
 • Procediments d'explotació del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítims (SMSSM) i utilització pràctica detallada dels subsistemes i equips del SMSSM.
 • Procediments d'explotació i reglamentació de les comunicacions radiotelefòniques.

Pràctiques de Navegació i Seguretat

Les Pràctiques de Navegació i Seguretat per a l'obtenció del títol de Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE) consten de 16 hores. El programa de pràctiques és el següent:

 • Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar. Coneixement i maneig del material de seguretat, revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida.
 • Planificació de la derrota i lluita contra incendis. Planificació de la derrota: identificació de la zona a navegar, estat i capacitat de la tripulació i interpretació de les previsions meteorològiques. Qüestions de lluita contra incendis.
 • Motors i instal·lació elèctrica. Identificació dels elements de la instal·lació propulsora i de la instal·lació elèctrica. Encesa del motor i comprovacions de funcionament.
 • Manteniment de l'embarcació, prevenció de la contaminació i cordatge. Manteniment de l'embarcació i dels seus elements. Precaucions en funció del material de l'embarcació. Antiincrustants en funció del material de l'embarcació. Antiincrustants. Prevenció de la contaminació marina. Maneig de caps i nusos bàsics.
 • Maniobres. Maniobres en port, atracades i desatracades. Velocitat de seguretat.
 • Fondejo, vigilància i control de la derrota. Maniobra de fondejo i control del rumb i les regles del RIPA. Identificació de marques i balises. Rumb invers i precaucions en la navegació nocturna i amb visibilitat limitada.
 • Navegació. Aspectes pràctics de navegació, com la determinació de la correcció total per enfilacions, la situació per demores, enfilacions i equips Global Navigation Satellite System (GNSS), així com per estimació gràfica. Ús de la sonda i la corredissa. Posicionament ràpid a la carta. Reconeixement de la costa, demores i límits de seguretat.
 • Maniobres de seguretat. Maniobra d'home a l'aigua usant la funció Man Over Board (MOB) de l'equip GNSS; seguretat en les maniobres de remolc. Es tindran en compte també les precaucions en el rescat des de l'embarcació i amb helicòpters.

Certificat Mèdic Oficial

A l'hora de l'expedició de qualsevol títol nàutic, és necessari realitzar una revisió mèdica i presentar el corresponent Certificat Mèdic oficial. Aquesta revisió es pot fer en la majoria de centres mèdics homologats per a les revisions mèdiques de permís de conduir, d'armes o esportius.

Aquelles persones que hagin expedit o renovat una titulació nàutica en un termini menor de dos anys estaran exemptes de presentar el certificat mèdic oficial.

Què inclou el curs PER?

Els següents punts s'inclouen en el preu del curs PER:

 • 18 hores de classes teòriques en les nostres instal·lacions (16 hores de PER + 2 hores gratuïtes per a resoldre qualsevol tipus de dubte, repàs de parts més complicades, etc).
 • Llibre PER complet en paper i adaptat a tot el pla d'estudis de la Generalitat.
 • Presentació completa en Power Point amb més de 300 imatges detallades i explicatives. Aquesta presentació també serà mostrada durant les classes ja que l'aula compta amb un projector.
 • Anuari de marees.
 • Material nàutic (transportador d'angles, cartes nàutiques, etc.) per a la realització dels exercicis en cartes nàutiques.
 • Atenció personalitzada via email, whatsapp i telèfon durant els dies de classe i dies posteriors sent més importants els dies previs a l'examen teòric.
 • Exàmens oficials PER d'altres convocatòries on l'alumne podrà practicar tot el que vulgui i necessiti.
 • 1 convocatòria a examen teòric (el seu preu és de 75 euros però la primera convocatòria l'assumim nosaltres).
 • Pràctiques de radi de 12 hores en un centre nàutic professional.
 • Pràctiques de navegació a motor de 16 hores amb vaixell sortint d'un port a Barcelona o Badalona.

Què NO inclou el curs?

Els següents punts NO s'inclouen en el preu del curs PER:

 • Certificat mèdic. El seu preu és de 50 euros però On Board BCN Academy té aprovat un conveni amb un centre mèdic amb un preu final de 35 euros.
 • Expedició de títol. Una vegada finalitzat tot, l'alumne haurà d'expedir la seva titulació davant la Generalitat de Catalunya pagant una taxa.

El preu és de 525 euros

Si portes una persona amb tu tindreu un 10% de descompte cadascun

Sol·licita informació aquí

esp icon