Titulacions nàutiques

Titulació Límit de Potència Límit d'eslora Límit geogràfic
Milles Observacions
Navegació sense títol(1) 11,26 kW (15,30 CV) 5 metres (motor)
6 metres (vela)
2(4) Només navegació diürna
Llicència de navegació Motos nàutiques de fins a 40,48 kW (55 CV)
Vaixells amb potència adequada a l'embarcació
6 metres 2(4) Només navegació diürna
Patró/ona de moto nàutica C(2) Fins a 40,48 kW (55 CV) - - -
B Inferior a 80,96 kW (110 CV)
A Sense límit
Patró/ona per a la navegació bàsica Motor Potència adequada al tipus de navegació autoritzada(3) 8 metres 5(4) -
Motor i vela
Patró/ona d'embarcacions d'esbarjo (bàsic) Motor Potència adequada al tipus de navegació autoritzada(3) 15 metres 12(5) Navegació interinsular a Balears i Canàries
Motor i vela
Patró/ona d'embarcacions d'esbarjo (complementari) Motor Potència adequada al tipus de navegació autoritzada(3) 24 metres Navegació interinsular a Balears i Canàries, i Navegació entre la península ibèrica i les Illes Balears
Motor i vela
Patró/ona de iot Motor Potència adequada al tipus de navegació autoritzada(3) 24 metres 150(5) -
Motor i vela
Capità/ana de iot Motor Qualsevol potència(3) 24 metres Sense límit -
Motor i vela

(1) A part de les embarcacions convencionals indicades, sense títol es podran utilitzar els denominats artefactes flotants o de platja:

  • Piragües, caiacs i canoes sense motor
  • Patins a pedals o amb motor de potència inferior a 3,5KW (4,75 CV)
  • Taules a vela
  • Taules lliscants amb motor, embarcacions d'ús individual i altres enginys similars a motor
  • Instal·lacions flotants fondejades

(2) Els exàmens per a les autoritzacions federatives els duen a terme la Federació Catalana de Motonàutica (telèfon 933304757) i la Federació Catalana de Vela (telèfon 932243900). Els exàmens per la resta de títols els duu a terme l'Escola de Capacitació Nàutic-pesquera de Catalunya.

(3) També tenen les mateixes atribucions que patró/ona de moto nàutica A.

(4) En qualsevol direcció d'un recer o platja accessible.

(5) Des d'una línia paral·lela traçada a la costa.

Vela indica que aquest és el mitjà principal de propulsió de l'embarcació.

Sol·licita informació aquí

esp icon