Calendari d'exàmens

Calendari provisional de convocatòries d'exàmens teòrics per a l'obtenció de titulacions nàutiques que es realitzaran a Catalunya durant 2021.

Patró/ona de Navegació Bàsica

Data Localitat Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) Data de publicació de qualificacions i solucions
19 de febrer Barcelona Del 8 de gener al 1 de febrer 28 de febrer
19 de març Barcelona Del 8 de gener al 1 de març 30 de març
9 d'abril Barcelona Del 8 de gener al 23 de març 22 d'abril
21 de maig Girona Del 8 de gener al 4 de maig 30 de maig
18 de juny Barcelona Del 8 de gener al 31 de maig 27 de juny
16 de juliol Barcelona Del 8 de gener al 28 de juny 27 de juliol
17 de setembre Tarragona Del 8 de gener al 7 de setembre 28 de setembre
22 d'octubre Barcelona Del 8 de gener al 5 d'octubre 2 de novembre
19 de novembre Barcelona Del 8 de gener al 2 de novembre 28 de novembre
17 de desembre Barcelona Del 8 de gener al 29 de novembre 10 de gener de 2023

Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo

Data Localitat Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) Data de publicació de qualificacions i solucions
19 de febrer Barcelona Del 8 de gener al 1 de febrer 28 de febrer
19 de març Barcelona Del 8 de gener al 1 de març 30 de març
9 d'abril Barcelona Del 8 de gener al 23 de març 22 d'abril
21 de maig Girona Del 8 de gener al 4 de maig 30 de maig
18 de juny Barcelona Del 8 de gener al 31 de maig 27 de juny
16 de juliol Barcelona Del 8 de gener al 28 de juny 27 de juliol
17 de setembre Tarragona Del 8 de gener al 7 de setembre 28 de setembre
22 d'octubre Barcelona Del 8 de gener al 5 d'octubre 2 de novembre
19 de novembre Barcelona Del 8 de gener al 2 de novembre 28 de novembre
17 de desembre Barcelona Del 8 de gener al 29 de novembre 10 de gener de 2023

Patró/ona de Iot

Data Localitat Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) Data de publicació de qualificacions i solucions
9 d'abril Barcelona Del 8 de gener al 23 de març 22 d'abril
16 de juliol Barcelona Del 8 de gener al 28 de juny 27 de juliol
17 de desembre Barcelona Del 8 de gener al 29 de novembre 10 de gener de 2023

Capità/a de Iot

Data Localitat Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) Data de publicació de qualificacions i solucions
9 d'abril Barcelona Del 8 de gener al 23 de març 22 d'abril
16 de juliol Barcelona Del 8 de gener al 28 de juny 27 de juliol
17 de desembre Barcelona Del 8 de gener al 29 de novembre 10 de gener de 2023

Sol·licita informació aquí

esp icon