Habilitació a Vela per a PNB/PEE/PI/CI

Si desitges obtenir l'habilitació a vela per a qualsevol titulació oficial com a Patró de Navegació Bàsica (PNB), Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE), Patró de Iot (PI) i/o Capità de Iot (CI), és necessari que realitzis 16 hores de pràctiques específiques de navegació a vela i on no hi haurà cap mena d'examen.

L'habilitació a vela és totalment voluntària i es requereix únicament si desitges navegar amb una embarcació de vela ja que en el moment de realitzar un dels quatre títols oficials nomenats anteriorment només t'habilita a navegar a motor.

Les pràctiques a vela es poden realitzar entre setmana sent 4 sortides de 4 hores al dia o en cap de setmana sent 8 hores al dia i parant per a menjar durant 1 hora.

Què necessites?

Per a l'obtenció de l'habilitació, és necessari complir amb els següents requisits:

certificado

Posseir una de les
titulacions oficials

prácticas vela

Realitzar 16 hores de pràctiques
de navegació a vela

certificado médico

Certificat Mèdic
Oficial

Certificat Mèdic Oficial

A l'hora de l'expedició de qualsevol habilitació, és necessari realitzar una revisió mèdica i presentar el corresponent Certificat Mèdic oficial. Aquesta revisió es pot fer en la majoria de centres mèdics homologats per a les revisions mèdiques de permís de conduir, d'armes o esportius.

Aquelles persones que hagin expedit o renovat una titulació nàutica en un termini menor de dos anys estaran exemptes de presentar el certificat mèdic oficial.

El preu és de 220 euros

Si portes una persona amb tu tindreu un 5% de descompte cadascun

Sol·licita informació aquí

esp icon