Habilitació a Vela per a PNB/PEE/PI/CI

Si desitges obtenir l'habilitació a vela per a qualsevol titulació oficial com a Patró de Navegació Bàsica (PNB), Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE), Patró de Iot (PI) i/o Capità de Iot (CI), és necessari que realitzis 16 hores de pràctiques específiques de navegació a vela i on no hi haurà cap mena d'examen.

L'habilitació a vela és totalment voluntària i es requereix únicament si desitges navegar amb una embarcació de vela ja que en el moment de realitzar un dels quatre títols oficials nomenats anteriorment només t'habilita a navegar a motor.

Les pràctiques a vela es poden realitzar entre setmana sent 4 sortides de 4 hores al dia o en cap de setmana sent 8 hores al dia i parant per a menjar durant 1 hora.

Què necessites?

Per a l'obtenció de l'habilitació, és necessari complir amb els següents requisits:

certificado

Posseir una de les
titulacions oficials

prácticas vela

Realitzar 16 hores de pràctiques
de navegació a vela

certificado médico

Certificat Mèdic
Oficial

Certificat Mèdic Oficial

A l'hora de l'expedició de qualsevol habilitació, és necessari realitzar una revisió mèdica i presentar el corresponent Certificat Mèdic oficial. Aquesta revisió es pot fer en la majoria de centres mèdics homologats per a les revisions mèdiques de permís de conduir, d'armes o esportius.

Aquelles persones que hagin expedit o renovat una titulació nàutica en un termini menor de dos anys estaran exemptes de presentar el certificat mèdic oficial.

Sol·licita informació aquí

esp icon